Concorda Experience

Turistička smo agencija sastavljena od mladog tima stručnih, inovativnih i strastvenih turističkih specijalista. Upoznajemo Vas, istražujemo, kreiramo, administriramo i provodimo jedinstvene programe bazirane na Vašim interesima i željama. Vaš smo partner u organizaciji kongresa, konferencija, simpozija, skupova, seminara, poslovnih sastanaka, business i incentive putovanja. Bez obzira znate li točno što želite ili trebate samo inspiraciju specijalizirali smo se da Vas usmjerimo i provedemo od pripreme do realizacije na samom mjestu događanja.

Naše usluge

Poslovni turizam i MICE, Meetings, Incentives, Conferences, Events

Kongres

Obratite nam se s povjerenjem prilikom organizacije kongresa za više stotina do više tisuća sudionika koji je otvoren za organizacije i osobe, a čiji su zaključci namijenjeni široj javnosti.

Konferencija

Prilikom organizacije važnih sastanaka po predmetu i posljedicama koji se bave ograničenim predmetom u okviru jedne discipline Vaš smo pouzdan partner.

Simpozij

Sastanak specijaliziranih tehničara u određenoj domeni zahtjeva visoku razinu usluge. Odgovornim i profesionalnim pristupom pomoći ćemo Vam u organizaciji ovakvog eventa.

Skupovi

Skupovi su oblik verbalne poslovne komunikacije. Za Vas ćemo organizirati poslovne i privatne skupove sa stilom.

Seminari

Individualnim pristupom i stručnom potporom pomoći ćemo Vam u organizaciji Vaših seminara.

Poslovni sastanci

Prilikom organiziranja poslovnog sastanka na nama je da Vam osiguramo adekvatan prostor i opremu, a na Vama da razmijenite informacije, prikupite nove ideje, riješite probleme, donesete nove odluke te postavite nove ciljeve.

Poslovna i incentive putovanja

Za Vas kreiramo programi poslovnih i privatnih aktivnosti te zabave na domaćem i inozemnom tržištu.

Team Building programi

Pomoći ćemo Vam u odabiru i organizaciji jedinstvenih programa za Vaš tim koji će kroz zanimljive projekte i izazove koristiti metode iskustva i učenja te tako poboljšati komunikacijske vještine, kreativnost, inovativnost i razvoj unutar Vašeg tima.

Putno osiguranje u inozemstvu

Putno zdravstveno osiguranje u inozemstvu. Osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nezgode, osiguranje od otkaza putovanja.

Virtualna događanja

Novonastala situacija u svijetu kreirala je novu vrstu evenata kroz koje je moguće interaktivno angažirati sudionike kako bi maksimizirali doživljaj eventa nalik onome uživo.
U suradnji sa vrhunskim timom informatičara i najnovijom tehnologijom spremni smo odgovoriti na sve zahtjeve današnjih noviteta. Kroz stručno vodstvo postat će lako prezentirati u virtualnom okruženju i uskladiti svu potrebnu tehničku opremu kako bi događanje sudionici mogli pratiti bez smetnji.
Kao agencija koja se primarno bavi organizacijom MICE evenata adaptirali smo se kroz organizaciju hibridnih i digitalnih evenata.

Hibridni eventi - kombinacija live i digitalnih evenata. Manji dio sudionika je uživo na lokaciji, a dio se pridružuje online.

Digitalni eventi - samo online eventi. Okupljanja su interaktivna na online event platformama. Bez sudionika na lokaciji moguće je obuhvatiti veliki broj sudionika uz niske troškove organizacije, a sudionici se pridružuju eventu s bilo koje lokacije na svijetu.

Kontaktirajte nas

Krešimir Korda

Concorda Experience

M: +385 99 6154 459
T: +385 1 2304 261
kresimir.korda@concorda.hr

Monika Ilić

MICE Project Manager

M: +385 98 1615 768
T: +385 1 2304 261
monika.ilic@concorda.hr

Andrea Šikić

MICE Project Manager

M: +385 97 7694 241
T: +385 1 2304 261
andrea.sikic@concorda.hr

Tena Đaković

MICE Project Manager

M: +385 99 266 9974
T: +385 1 2304 261
tena.djakovic@concorda.hr

Ines Zrilić

MICE Project Manager

M: +385 91 5785184
T: +385 1 2304 261
ines.zrilic@concorda.hr

Siniša Ergotić

Sport Project Manager

M: +385 99 368 6996
T: +385 1 2304 261
sinisa.ergotic@concorda.hr

CONCORDA d.o.o. za usluge i turistička agencija
SJEDIŠTE: Čazmanska ul. 6, 10000 Zagreb | URED: Hebrangova ul. 25, 10000 Zagreb
Upisano u Sudski registar trgovačkih društava RH pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn uplaćenim u cijelosti.
ID kod: HR-AB-01-080563939 | MBS: 080563939 | OIB: 60694472023
IBAN: HR9424840081135020101 kod Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb, SWIFT: RZBHHR2X